Τηλέφωνα : +30 2102470207-334-358-319
e-mail : jgs.sa3@gmail.com
JGS-S.A.